Mobning

Mobning på jobbet? – SIG FRA med det samme.

Bliver du, eller din kollega mobbet?

Få tip her til at sige fra og tackle det.

 

Er det mobning, det der foregår?

Mobning

Ordet mobning bruges i flæng, eller som synonym for uskyldige drillerier. Men uskyldige drillerier er ikke mobning.

Mobning på arbejdspladsen betyder, at en medarbejder regelmæssigt og over længere tid, bliver udsat for krænkende og negative handlinger, fra en eller flere kolleger, eller fra en leder.

Det defineres først som mobning, når de personer, som handlingerne går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. /Kilde: Videnscenter for arbejdsmiljø.

Undersøgelser viser at vold på arbejdspladsen er et stadig voksende problem. Psykisk vold er et større problem en fysisk vold.

 • Kvinder er de mest udsatte
 • Tyrannisering af og imellem kolleger er den hurtigst voksende voldsart på arbejdspladserne
 • Arbejdstilsynet har kortlagt at 51% af anmeldte psykiske voldstilfælde gik udover ansatte indenfor social- og sundhedsvæsenet.

 

Får du sagt til og fra

[box]Hvem rammes oftest?

Det gør følgende:

 • Ansatte i Nærings- og nydelsesmiddelindustrien
 • Portører m.fl.
 • Frisører og kosmetologer
 • Jord- og betonarbejdere
 • Passagerservicemedarbejdere
 • Produktionsmedarbejdere
 • SOSU’er[/box]

 

Hvem er mobberen?

En person der ofte har et problem, som han/hun “overfører” på en anden person. Det kan være både ledere og kolleger.

Årsagen kan være at personen selv føler sig truet, har lavt selvværd, føler sig utryg, eller usikker på arbejdspladsen.

Hvad er det mobberne udsætter ofrene for?

F.eks.:

 • Afvisning til hjælp til kunder, eller beboere
 • Rådden mad der lægges i skrivebordsskuffen
 • Skældes ud, i det offentlige rum
 • Grines ad, i andres påhør
 • Grimme øgenavne
 • Stilhed når man træder ind i rummet.
 • Nedgjort på sin faglighed
 • Bagatallisere udfordring
 • Nedstirrer personen
 • Overfuses og råbt af “ud af den blå luft” og blive beskyldt for begåede fejl (man ikke har lavet).
 • Ting man har sagt i fortrolighed til en anden (fordi personen indyndede til fortrolighed) bliver sagt til alle mulige andre og bliver brugt imod en.

En virkelig historie:

En ansvarshavende sygeplejerske, på et sygehus. fortæller:

”Der skete flere ting som gjorde, at jeg tog nogle beslutninger omkring nogle problemstillinger i udførelsen af jobbet. Det faldt ikke i god jord hos mine kollegaer, og jeg blev herefter sat for voksen-mobning.

Det kom til udtryk ved f.eks.:

I en vagt hvor vi var 3 var der kun èn der talte til mig, de 2 andre behandlede mig som luft. En sad og sendte mig ”onde stirrende øjne”, hvilket fik mig til at føle mig som en l**t.

Efter nogle mdr. blev jeg flyttet til et anden vagthold. Her skulle en anden sygeplejerske træffe beslutningerne, hvilket gjorde at jeg hele tiden orienterede, og opdaterede hende om, hvad jeg tænkte og hvad jeg gjorde af tiltag, for at få tingende til at gå op, inden næste vagthold mødte ind. Jeg rådførte mig også med afd.sygeplejerske, selvom det var weekend.

På et tidspunkt i min vagt står jeg inde hos en patient, og kan alligevel høre, hvordan de andre taler om mig, og det var ikke småting der blev sagt. Jeg konfronterede min kollega med at jeg havde hørt det, og hvad jeg mente om det, da jeg jo hele tiden har rådført mig og orienteret hende om mine handlinger.

På et andet tidspunkt sidder jeg fast vagt hos en patient, og oplevede pludselig en hjertebanken, og følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Mine tanker gik på, at de sikkert igen talte om mig.

Efter at have orienteret afd.sygeplejersken, tog jeg til lægen, og blev sygemeldt med stress. Sygemeldingen varede længe, og endte med at blive fyret.

Jeg fulgte på jobbet min fuktionsbeskrivelse, men det kostede mig jobbet.” (Mie)

 

Symptomer som mobbeofferet oplever:

✔ utryghed

✔ søvnproblemer

✔ stresssymptomer

✔ vrede

✔ hukommelsesbesvær

✔ tristhed

✔ sygedage

✔ frygt og angst  ➡ depression

Mobbere

Hvis du bliver mobbet

Stol på det du oplever.

Du skal til enhver tid stole på det du mærker, føler tænker og oplever. Hvis du slår det hen for længe, med din egen selvkritk eller mangle på selvtillid og selvværd, så STOP DET.

Du er den eneste der kan mærke det, og du kan ikke føle noget forkert – dine følelser er altid sande.

ØV dig i at SIGE FRA .

Jeg ved det lyder selvmodsigende, for hvis du kunne det, blev du måske ikke mobbet, men hvis mobningen er i gang, så skal du også i gang – hvis det er svært, så skal du lære det.

Det kan bl.a gøres ved at lære nogle teknikker her.

Det er mest effektivt, hvis du kan sige fra i situationen. Kan du ikke det, så sund dig lidt, og overvej hvad du vil sige. Gå så tilbage, og konfronter mobberen.

Styrk dig selv.

Styrk både din faglige selvtillid og personlige selvtillid.

Styrk dit selvværd.

Dokumenter det:

Skriv episoderne og situationerne ned i en notesbog/dagbog, når du har været udsat for en handling, som var ubehagelig.

Jo mere konkret du kan beskrive den, jo bedre mulighed har du for at genfortælle og huske det, når du skal have en samtale med en som skal hjælpe dig.

Du skal skrive:

 1. Dato og klokkeslet
 2. Sted (hvor var det rent fysisk)
 3. Hvem var til stede
 4. Hvem udførte den ubehagelige handling
 5. Hvad gjorde vedkommende helt præcist
 6. Hvad sagde vedkommende (skriv det ned ordret, så godt som du over hovedet kan)
 7. Hvad følte og tænkte du i situationen

Søg hjælp.

Tal med nogen om det du oplever, jo før des bedre. Brug evt. en kollega, din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten eller din leder, afhængig af, hvem du har mest tillid til.

Et coachingforløb vil kunne give dig styrke til at sige fra overfor mobberne. Kontakt mig her, og hør hvordan jeg kan hjælpe dig.

 

mobning

Hvis din kollega er udsat for mobning

Problemet skal gøres synligt.

 • tag problemet op med den der mobber
 • tag det op i gruppen/teamet, eller kontakt din leder. Når der kommer ord på, nedtoner mobberen ofte sine handlinger
 • Mobning er også ledelsens ansvar. Ledere, og andre kolleger, lægger dog ofte ikke mærke til mobningen, hvis de ikke selv er involveret.
 • Hent hjælp hos TR, Arbejdsmiljørepræsentant eller din fagforening. Når problemet bliver synligt, kan der nemmere handles på det
 • Læs mere her om forebyggelse og hjælp som kollega på jobbet

 

Se også: Guide til god omgangstone på nettet

Find dig ikke i et dårligt arbejdsmiljø

 

Mobning