Skilsmisse advokat

Dette skal du være opmærksom på i din skilsmisse.

Jeg har fået Advokat Cecilie Mieth til at skrive et gæsteindlæg, og give dig nogle gode råd om din skilsmisse:

Hvis du skal skilles – uanset om du, din partner eller I begge har taget beslutningen – så er der, ud over det følelsesmæssige i en skilsmisse, også den juridiske del, som du skal forholde dig til.

Uanset om I på nuværende tidspunkt er gode venner, og kun ønsker hinanden det bedste, så er du nødt til at tænke på, at du skal videre alene, og du derfor må træffe de beslutninger, som er bedst for dig.

I de fleste ægteskaber i Danmark er der fælleseje. Det betyder, at selvom I ejer hver jeres ejendele, så skal det hele deles i 2 lige store dele, hvis I skal skilles.

 

Skilsmisse deling

I behøver ikke dele lige over, hvis I er enige.

Udgangspunktet ved skilsmisse er, at der er aftale-frihed. Det betyder, at der ikke er et krav om, at jeres fælleseje skal deles ligeligt mellem jer, hvis I kan blive enige om en anden fordeling.

Såfremt I skulle træffe en anden afgørelse, f.eks. at dele 60/40, så er der ingen, der blander sig i det, så længe I er enige.

Hvis I er uenige om bodelingen:

Kun i det tilfælde, hvor I ikke kan blive enige, kan I rette henvendelse til Skifteretten og bede om, at de hjælper jer med at dele. Inden I kommer så langt, så har I måske begge fået en advokat på sagen, som har forsøgt at finde en løsning. Advokaterne har formentlig forsøgt at indgå en aftale, så jeres bodeling kan afsluttes ved at I indgår en aftale.

Har du en advokat på sagen, så har du ham til at sikre dig, at du får en god aftale, men har du ikke en advokat på sagen, så skal du være opmærksom på, at når du først har skrevet under på en aftale om jeres bodeling, så kan det være svært at ændre den, hvis du senere fortryder. Dette gælder særligt, hvis du har haft en advokat til at hjælpe dig.

Selve skæringsdatoen for jeres bodeling er dagen for jeres separation eller skilsmisse, medmindre I bliver enige om en anden dato. Det er både det, I ejer og det, I skylder, som skal indgå i bodelingen.

Det vil altid være billigst, hvis I selv kan blive enige om delingen, så I ikke behøver at få Skifteretten til at hjælpe jer, da de tager betaling for behandling af sagen.

Dog skal du ikke gå på kompromis med hvad som helst for at undgå Skifteretten, da det i nogle tilfælde godt kan betale sig at tage sagen i Skifteretten, hvis en deling i mindelighed er helt umulig.

Lov ved skilsmisse

Du kan blive skilt over nettet:

Ved siden af bodelingen er der selve skilsmissen, som i dag kan ske over nettet på Statsforvaltningens hjemmeside. Det kræver blot, at I er enige.

Ved en separation eller skilsmisse er der 2 forhold, som I skal være enige om.

Det ene er spørgsmålet om ægtefællebidrag, og det andet er spørgsmålet om, hvem der skal fortsætte en eventuel fælles lejebolig. Hvis I ikke er enige om de 2 forhold, vil I blive indkaldt til et møde i Statsforvaltningen.

Hvis du mener, at du er berettiget til ægtefællebidrag, eller du gerne vil beholde den fælles lejebolig – også selvom den ikke var din til at begynde med – så skal du være opmærksom på, at du kan få Retten til at afgøre, hvem der skal have lejligheden.

Hvad med børnene i en skilsmisse?

For de fleste mennesker, der har børn, er børnene det vigtigste i en skilsmisse. Spørgsmålet om, hvem der skal have børnene boende, samvær og forældremyndighed er et kapitel for sig – men hvis jeg skal nævne blot en ting, som man skal være ekstra opmærksom på, så er det, at såfremt man vil have børnene boende, så må man ikke flytte fra den fælles bolig uden at tage børnene med.

Det kan i sig selv være problematisk, idet det kræver den anden forælders samtykke for at flytte børnenes adresse. Vil den anden forælder ikke give sit samtykke, så må man blive boende på adressen, til spørgsmålet om bopælen er afgjort.

Det er nemlig sværere at få bopælsretten over børnene, hvis man først er fraflyttet den fælles adresse.

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat hos Retsadvokaterne

Cecilie

[box]Advokat Cecilie Mieth er indehaver af Retsadvokaterne. Hun har beskæftiget sig med kontorets 4 sagsområder – familieret, lejeret, socialret og tvangsfjernelse af børn – de sidste 10 år.[/box]

PS

Er du også blevet mere nysgerrig på,hvad det betyder for dig, rent følelsesmæssigt, at du skal skilles, så læs dette indlæg: Hvis du vil skilles, kan det påvirke dit selvværd.

 

 

GemGem

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.